اجاره بیلبورد تبلیغاتی در تهران چقدر آب می‌خورد؟

خورنا: آگاهی از قیمت اجاره برخی بیلبوردهای تبلیغاتی در شهر تهران، شاید دلیل برخی قیمت‌گذاری‌های تبلیغاتی را آشکارتر ‌کند.

مسوول یکی از شرکت‌های تبلیغاتی که در تمام نقاط تهران بیلبورد اجاره می‌دهد، قیمت برخی از آنها را چنین عنوان می‌‎کند:

چمران بالاتر از پمپ بنزین گیشا ۳۸ متر؛ کف قیمت ۱۱ میلیون برای یک ماه.

خیابان عباس آباد تقاطع احمد قصیر ۸ متر؛ یک و نیم میلیون تومان برای یک ماه.

همت تقاطع چمران ۱۲۵ متر؛ ۱۲۵ میلیون، قیمت فعلی ۷۰ الی ۸۰ میلیون.

همت خروجی پاسداران ۳۲ متر؛ ۱۷ میلیون برای یک ماه.

همت تقاطع مدرس ۸۰ متر؛ ۵۰ میلیون برای یک ماه.