شروع طرح آمایش اتباع خارجه در استان خوزستان

خورنا: اتباع خارجی می توانند تا تاریخ ۲۵ دیماه با مراجعه به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجه کارت آمایش خود را دریافت نمایند.

به گزارش خورنا، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجه با شروع اجرای طرح آمایش اتباع خارجی گفت : اتباع خارجی می توانند تا تاریخ ۲۵ دیماه با مراجعه به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجه کارت آمایش خود را دریافت نمایند.

حمید سیلاوی گفت : افرادی که در تابستان امسال در طرح آمایش ۹ اتباع افغانی و آمایش هشت اتباع عراقی شرکت نموده اند ولی تا کنون موفق به دریافت کارت خود نشده اند، پس از تکمیل پرونده می توانند کارت آمایش خود را دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه مهلت تعیین شده قابل تمدید نیست افزود: در صورت عدم مراجعه اتباع تا تاریخ مذکور، افراد به عنوان اتباع خارجی غیر مجاز شناخته خواهند شد و قوانین و مقررات مربوط به اتباع خارجی غیر مجاز بر آنها مترتب خواهد بود.

مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجه تأکید کرد : افرادی که در مهلت تعیین شده نتوانند کارت خود را دریافت نمایند نمی توانند در اجرای طرح آمایش ۱۰ شرکت کنند.

انتهای خبر/ رضا اکبری