مدیرکل راه آهن جنوب:

بازسازی کامل محور ریلی جنوب تا نیمه نخست سال ۱۳۹۵ به اتمام می رسد

خورنا – مدیر ارشد محور جنوب راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل راه آهن جنوب از بازسازی کامل این محور تا نیمه نخست سال ۱۳۹۵ خبر داد.

عبدالکریم درویش زاده اظهار کرد: محور ریلی جنوب در ناحیه لرستان ۱۶۵ کیلومتر است که به غیر از ۵۵ کیلومتر مابقی مسیر تاکنون بازسازی شده و از مجموع عملیات بازسازی محور ۲۲۵ کیلومتری زاگرس ۱۷۰ کیلومتر باقی مانده است.

وی افزود: عملیات بازسازی در محور لرستان با توجه به ریل های تامین شده در ماه های اخیر آغاز شده و با تامین ریل های جدید عملیات بازسازی محور زاگرس آغاز می شود.

*محموله ۱۰هزار تنی ریل در راه بندر امام

درویش زاده گفت: به منظور از سرگیری عملیات بازسازی محور ریلی جنوب در ناحیه زاگرس محموله ۱۰هزار تنی ریل از سمت بندر عباس به سمت بندر امام در حال حرکت است که تا در روزهای آتی تخلیه خواهد شد.

وی اظهار کرد: بازسازی هر کیلومتر از محورهای مزبور ۱۰میلیارد ریال هزینه در بردارد که با این احتساب، مجموع عملیات دو هزار و ۲۵۰میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.

درویش زاده همچنین از اتمام عملیات ریل گذاری خط دوم اهواز – بندر امام به طول ۱۴کیلومتر بین ایستگاه های گرگر و خسروی خبر داد.

مدیرکل راه آهن جنوب همچنین افزود: عملیات زیرسازی خط دوم اهواز – اندیمشک و کمربندی نظامیه – میاندشت به طول های ۱۴۰ و ۳۸ کیلومتر در دست انجام است.

طول خطوط اصلی راه آهن در محور جنوب ۶۱۸ و طول خطوط فرعی آن۲۴۰کیلومتر است.

خوزستان شش درصد شبکه ریلی کشور را در خود جای داده است و از نظر طول خط رتبه هشت کشور را به خود اختصاص می دهد.

احداث خطوط دوم محورهای درون استانی اهواز – بندر امام و اهواز – اندیمشک آغاز شده که برای این دو پروژه افزون بر سه هزار و ۵۰۰میلیارد ریال هزینه می شود.

مرجع / ایرنا