پایگاه خبری تحلیلی خورنا به فروش می رسد

پایگاه خبری تحلیلی خورنا با هدف پویایی حوزه خبررسانی در سطح جنوب خوزستان به صورت شخصی راه اندازی شد، منتها به دلیل عدم همکاری دوستان خبرنگار در حوزه جنوب خوزستان و وقت گیر بودن گردانندگی و پوشش اخبار به صورت روزانه بر آن شدیم تا این پایگاه خبررسانی را به فروش برسانیم.

لازم به ذکر است پایگاه خبری خورنا در روزنامه صبح کارون و چندین سایت اینترنتی دست به تبلیغات گسترده ای زد که باعث شد از همان روزهای ابتدایی به یک سایت محبوب و معتبر تبدیل شود.

آدرس های ورودی سایت: www.khoorna.comwww.khoorna.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا خرید سایت، شماره تماس و مشخصات خودتان را به ایمیل ذیل ارسال فرمایید تا با شما تماس گرفته شود : info@khoorna.com