نیاز اصلی صنعت نفت مهاجم است

خورنا: مربی پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: تیم فوتبال نفت آبادان این روزها بیش از هر پستی احتیاج به جذب یک مهاجم صرف و آماده دارد.

عبدالرضا شاغریب امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار داشت: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان باید با دقت نظر زیادی در جذب مربی جدید عمل کرده تا بیش از این وارد حاشیه نشود.
وی با اشاره به شرایط نیمکت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان افزود: یک مربی کاربلد و با تجربه در حال حاضر نیاز زردپوشان آبادانی بوده و در غیر این صورت مشکلات قبلی دوباره تکرار می‌شوند.
مربی پیشین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اضافه کرد: اگر قرار بر این باشد که در این شرایط فردی به آبادان بیاید که به دنبال کسب تجربه است بهتر آنکه این فرصت را مربیان با استعداد بومی بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: سرمربی بعدی تیم فوتبال صنعت نفت باید توان مدیریت سکوها را داشته و بتواند با برقراری ارتباط مناسب با هواداران، مجموعه را از بحران ایجاد شده فعلی نجات دهد.
شاغریب در ادامه از نقاط ضعف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در زمین گفت و تصریح کرد: مطمئناً در کنار جذب یک مربی کاربلد باید به دنبال برطرف کردن نواقص تیم در زمین نیز باشیم.
وی اضافه کرد: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در حال حاضر بیش از هر زمانی به یک مهاجم صرف و آماده نیاز داشته تا مجبور نباشد برای گلزنی روی فونیکه‌سی که ذاتاً یک بازیکن در پست هافبک نفوذی است استفاده کند.
مربی پیشین تیم فوتبال نفت آبادان افزود: به غیر از خط حمله، نماینده آبادان در لیگ برتر، درون دروازه و میانه میدان نیز با فقر بازیکن کارآمد مواجه است.