علت قطع ۲ ساعته Data و اینترنت در ماهشهر مشخص شد

خورنا: ظهر روز یک شنبه، قطع غیر حرفه ای و شتاب زده درختان در محیط اداره مخابرات مرکزی شهرستان بندر ماهشهر، باعث شد تا یکی از درختان بر روی ترانس تامین برق بیافتد.

به گزارش خورنا، این حادثه باعث شد که برق سراسر اداره مخابرات ماهشهر قطع شود و در پی آن دیتا و اینترنت کل شهرستان قطع شد.

رئیس اداره مخابرات ماهشهر در این خصوص گفت: کارگرانی که مشغول کار بوده اند با قطع نامناسب درختان باعث ایجاد اتصالی در شبکه شده اند .

امیری اظهار داشت: علت قطع اینترنت و دیتا در شهرستان، ایجاد اتصال در مدار و غیر فعال شدن دیزل است.

گفتنی است، مشکل قطع اینترنت و دیتا از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ روز یکشنبه ادامه داشت که با تلاش کارکنان اداره مخابرات برطرف شد.