کل اینترنت چه‌قدر وزن دارد؟

خورنا: براساس محاسبات ریاضی، حجم کل اطلاعات اینترنت به سبکی یک توت‌فرنگی بزرگ است!

این اندازه‌گیری با تقلید از شیوه یک ریاضیدان به دست آمده که اخیرا با محاسبه انرژی حاصل شده توسط الکترون‌ها در زمان ذخیره اطلاعات و وزن این انرژی، به این نتیجه رسیده بود که خوانندگان کتاب‌های الکترونیکی به مرور وزن کسب می‌کنند.

جال‌بتر این که با وجود این وزن کلی ۵۰ گرمی، اطلاعات واقعی درون اینترنت از وزنی کمتر از یک ذره غبار برخوردار است.

براساس این محاسبه، عدد ۵۰ گرم، وزن تمام الکترون‌های موجود در الکتریسیته برای به کار انداختن اینترنت برای حدود ۷۵ تا صد میلیون سرور پشتیبانی اینترنت بوده و رایانه‌های خانگی جزو آن نیستند.

کل این میزان به اندازه حدود ۴۰ میلیارد وات است که وزنی معادل یک توت‌فرنگی درشت دارد.

حتی اگر بخواهیم تمام رایانه‌های خانگی را نیز به این میزان بیفزایم، وزن آنها به سختی از سه توت‌فرنگی فراتر خواهد رفت.

وزن داده‌های ذخیره شده در اینترنت حتی بسیار کمتر است. تعیین کمیت میزان داده موجود در اینترنت بسیار مشکل بوده و شبکه Vsauce از برآورد اریک‌اشمیت در یک تاریخ خاص استفاده کرده است.

بنا به برآورد اشمیت، پنج میلیون ترابایت اطلاعات در اینترنت وجود داشته که سهم گوگل از آن تنها ۰٫۰۴ درصد است.

به تخمین شبکه Vsauce، وزن کلی داده‌ها بر این اساس، ۰٫۰۲ میلیونیوم یک اونس است.