عرضه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد

خورنا: با ابلاغ جدید دیوان عدالت اداری نامه سال ۸۶ وزارت کشور باطل شده و ارائه قلیان با هر نوع تنباکو در قهوه‌خانه‌ها ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ وزارت کشور در سال ‌٨۶ را مبنی بر اینکه «استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند»، غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

بنابراین گزارش متن رای شماره ‌٣١١ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

نظر به اینکه مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ‌١۵/‌۶/۱۳۸۵ و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده ‌١٨ قانون مزبور، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون به هیئت وزیران محول شده و هیئت وزیران نیز به موجب بند ‌٨ ماده ‌١ آیین‎نامه اجرایی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است.

در قانون و آیین‎نامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس‌دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است، لذا نامه شماره ‌١١/‌١/‌١۶٠١٠١ مورخ ‌٧/۱٢/‌١٣٨۶ وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعیت عرضه‌ قلیان صرفاً با توتون‌های اسانس‌دار به دلیل اینکه عرضه قلیان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند ‌١ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‎شود.