دلخوش در دفاع از وزیر اقتصاد: او از احمدی‌نژاد دستور می​گرفته

خورنا: نماینده صومعه‌سرا پیش از وزیر اقتصاد از او در قبال استیضاحش دفاع کرد و پارهای از مسئولیتها را به گردن دیگر مقامات دولتی و نظارت ضعیف مجلس انداخت.

محمدکاظم دلخوش با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفین گفت: نکند به جای برخورد با اصل قضیه در این فضای غبار‌آلود انسانهای با تقوایی را از دولت بگیریم.

او سخنانش را با شعری ادامه داد که تحسین رئیس مجلس را هم در بر داشت. او گفت: ای برادر رانت‌خواران مدتی است، پول بیت‌المال را برده‌اند/ راحت و آسوده در آن سوی آب، رفته و سرکیسه را شل می‌کنند/ ظاهراً اکنون وزیر اقتصاد جرم ایشان را تحمل می‌کند.»

گزیده سخنان وی از این قرار است:

• علیرغم سوالات متعددی که نمایندگان از وزیر اقتصاد کردهاند، او تا کنون توانسته است همواره مجلس را با پاسخهایش قانع کند و هیچ کارت زردی هم تا کنون نگرفته است.

• من هم گاهی در حرف‌ها و شعرهایم به دولت نقد کرده‌ام. از جمله اینکه «وطن با تو شده سبز و بهاری، تورم گشته از کشور فراری/ فقط یک کار مانده احمدی‌جان، خلیج فارس را تو هم گندم بکاری».

• نقصهایی در قوانین بانکی داریم و نباید همه گناه را به گردن وزیر انداخت. ۱۱ هزار نامه مراجعات مردمی را به وزیر اقتصاد ارجاع دادهاید و او دستور پیگیری داده است. این نشان میدهد که جایگاه ما درنظارت و قانون‌گذاری مشخص نیست و حالا میخواهیم وزیر را استیضاح کنیم.
• فردی که در جبهه روزنامه مجاهد خلق توزیع می‌کرد، حالا میآید می‌گوید که چه نامههایی به وزیر اقتصاد داده شده است. من حتی یک ریال هم به کسی بدهکار یا وامدار نیستم و این را به صراحت می‌گویم.

• صلاحیتها را وزارت اطلاعات تایید میکند. این وزارتخانه دوبار صلاحیت حسینی را تایید کرده و ما به او رای اعتماد داده‌ایم. چرا حالا می‌‌خواهیم او را بی‌صلاحیت معرفی کنیم؟ آن هم در شرایطی که وزارت اطلاعات مشغول بررسی و شناسایی عوامل این اختلاس است.
• «ما هم خودمان گناه داریم، ما هم سر اشتباه داریم/ گفتیم ولی جسارتی نیست، در مجلس ما نظارتی نیست».

• خیلی وقتها تصمیمات بر اساس نظر شخص وزیر نیست. بلکه او از رئیسجمهور و برخی مجامع دستور می‌گیرد. این دستور‌دادن‌ها هم ریشه قانونی دارد.

• بانک مرکزی باید عذرخواهی کند و از رئیسجمهور می‌خواهم که همین امروز بیاید و از مردم عذرخواهی کند. اما این راه برخورد با مفاسد نیست.

• مقصر کیست؟ رئیسجمهور؟ معاونش؟ وزیر اقتصاد یا معاونش؟ رئیس کل بانک مرکزی و معاونش؟ نکند کاری کنیم که توانمندی یک فرد خدوم نادیده گرفته شود.

• اگر حسینی را کنار بگذاریم، چه کسی را به جای او بگذاریم در این شرایط مالی و بین‌المللی؟

• والله قسم که نه از دولت نه از رئیسجمهور و نه از وزیر اقتصاد هیچ چیزی نگرفتهام.

• دیده زعیب دیگران کن فراز/ صورت خود بین و عیب در آن.