توضیح سازمان تامین اجتماعی پیرامون خبر اختلاس هزار میلیارتومانی

خورنا: روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با ارسال نمابری در باره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان که در خبرگزاری مهر منتشر شد، توضیح داد.

بر اساس این نمابر، کلیه موارد بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس که مورد استناد رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری مهر قرار گرفته است، مربوط به عملکرد مدیریت‌های دوره‌های قبلی سازمان تامین اجتماعی است و ارتباطی با عملکرد تیم مدیریتی یکسال گذشته ندارد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است: مدیرعامل سازمان همواره و در اظهارنظرهای مکرر ضمن استقبال از وظیفه نظارتی مجلس محترم و تحقیق و تفحص، نظارت بر سازمان تامین اجتماعی را منجر به شناسایی نقاط ضعف دانسته و این نظارت را عاملی برای شفافیت در فرآیندهای عملیاتی و برطرف شدن نقاط ضعف و چالش‌ها می‌داند.