منشور کوروش به فضا می‌رود

خورنا: پدر ترویج فناوری فضایی ایران گفته است: منشور کوروش با ترجمه فارسی، انگلیسی، روسی و میخی در نوروز سال آینده (۱۳۹۲) به فضا ارسال می‌شود.

«سیروس برزو» دراین‌باره توضیح داد: از چند ماه پیش در وبلاگ خود برای انتخاب محموله بعدی ارسالی به فضا نظر‌خواهی کردم که در این نظرخواهی، گزینه‌های مختلفی مورد توجه و انتخاب مردم واقع شد که بیشترین درخواست برای منشور کوروش بود.

با توجه به عدم دسترسی و سنگین بودن منشور کوروش و عدم امکان حمل آن با محموله فضانوردان، متن منشور را به زبان‌های میخی، انگلیسی، روسی و فارسی تهیه کرده و در صورت موافقت کمیسیون‌های مربوطه در نوروز سال آینده با هماهنگی فضانوردان روسی آن را به فضا ارسال خواهم کرد.