علت حصر موسوی و کروبی از نگاه یک عضو جامعه روحانیت مبارز

خورنا: حجت​الاسلام احمد سالک در گفت​وگو با خبرآنلاین درباره حصر خانگی موسوی و کروبی گفت که یک دلیل می‌تواند تکمیل پرونده باشد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به پرسشی در باره علت حصر چند‌ماهه موسوی و کروبی بدون تشکیل دادگاه و صدور کیفرخواست، گفت: این یک ضابطه قانونی دارد. اینکه چرا دادگاه آن‌ها تشکیل نمی‌شود باید از قوه قضاییه سوال کرد. اما بازرس می‌تواند بازداشت موقت کند تا اینکه اطلاعاتش تکمیل شود.

به گفته وی، در این موضوع، دو مسئله هست. یکی آنکه اگر کسی بازداشت موقت شد ممکن است مدتی در عالم تنهایی خودش به این نتیجه برسد که اشتباه کرده و خودش بیاید بگوید ما اشتباه کردیم و اگر قانونی هم هست بیاید در حق ما اجرا بشود. این خیلی عالی است. یعنی رساندن فرد به اینکه به آغوش مسایل اسلامی و جامعه بازگردد. این مهلت و فرصتی الهی است که به او داده شده است. نکته دوم درباره بازداشت موقت، تکمیل اطلاعات پرونده است تا وقتی پرونده آماده شد به دادگاه برود.

وی همچنین درباره دلایل امنیتی حصر طولانی موسوی و کروبی اظهار بی‌اطلاعی کرد.