پیروز رسمی انتخابات تونس مشخص شد

خورنا: رئیس هیئت عالی انتخابات تونس از پیروزی حزب نهضت اسلامی به ریاست راشد الغنوشی در انتخابات مجلس موسسان خبر داد.

به گزارش «مهر» به نقل از پایگاه الیوم السابع، “کمال الجندوبی” رئیس هیئت عالی انتخابات تونس اعلام کرد: حزب نهضت اسلامی به ریاست “راشد الغنوشی” تونس ۹۰ کرسی(۴۱.۴۷ درصد) را در انتخابات مجلس موسسان به دست آورده است.

وی افزود: حزب کنگره برای جمهوری چپگرای تونس به ریاست “المنصف المرزوقی” با ۳۰ کرسی (۱۳.۸۲ ) دوم و حزب دموکراسی برای کار و آزادی به ریاست “مصطفی بن جعفر” با ۲۱ کرسی (۹.۶۸  درصد) سوم فهرست “العریضه الشعبیه” به ریاست “الهاشمی الحامدی” ۱۹ کرسی(۸.۷۶ ) چهارم و حزب دموکراتیک پیشرو به ریاست “نجیب الشابی” با ۱۷ کرسی(۷.۸۳ ) پنجم شد.

شایان ذکر است که مجلس موسسان مرکب از ۲۱۷ عضو است که وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری دوم تونس از مهمترین وظایف آن است.