زیرسازی معابر فاز۶ بندرماهشهر

تصاویر زیرسازی کوچه های آزادی ۱۱ ، ۱۲ و ۱۹ واقع در فاز ۶ توسط واحد زیرسازی و‌آسفالت شهرداری بندر ماهشهر. در روزهای آینده این معابر نیز آسفالت خواهد شد.