تصاویر/ پروژه ساخت پل سفید اهواز در سال ۱۳۱۵ هجری خورشیدی

پل سفید اهواز یا پل معلق نام یکی از پلهای شهر اهواز می‌باشد که یکی از نمادهای شهر اهواز محسوب می‌گردد. این پل در سال ۱۳۱۵ ه. خ بر روی رودخانه کارون ساخته شده‌است. این پل دارای دو قوس بتنی ۱۲ و ۲۰ متری است. مهندسی آلمانی به اتفاق همسر مهندسش شروع به ساختن ساختمان این پل کرد و کار را تا مرحله سوار کردن یکی از هلالی‌ها با موفقیت پیش برد، ولی انگلیسی های حاکم بر شرکت نفت در آن زمان لوازم و ادواتی که در اختیار سازنده پل گذارده بودند پس گرفتند که در نهایت منجر به ایجاد سانحه برای مهندس سازنده و مرگ وی و از طرفی اتمام پروژه توسط همسر وی گردید.

2772_848 2773_839 2774_281 2775_600 2776_191 2777_569 2778_593 2779_387