وام خرید و ساخت مسکن چقدر افزایش یافت؟

خورنا: با تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در کمیسیون اعتباری بانک‌مرکزی، اگرچه هنوز اطلاعیه‌رسمی از طرف سیستم‌بانکی درباره مبلغ جدید این وام مخابره نشده است، اما پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: سقف مصوب بانک‌مرکزی برای وام خرید مسکن مبلغ ۵۰ میلیون تومان است که در قالب دو فقره وام ۲۵ میلیونی به زوج (زن‌ و شوهر) داده خواهد شد.

همچنین سقف مصوب وام جدید ساخت نیز ۶۰ میلیون تومان تعیین شده که البته مصوبه این دو وام باید به تایید شورای پول‌واعتبار برسد. قرار است این وام‌ها تحت شرایط و ضوابط خاص پرداخت شود.