شورای شهرستان کارون هنوز تشکیل نشده است

خورنا: رئیس شورای شهر کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون گفت: پس از چندین ماه از تشکیل شهرستان کارون، هنوز شورای این شهرستان تشکیل نشده است.

عباس حزبه پوران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصویب نشدن کمیسیونهای پیشنهادی شورای شهر توسط فرمانداری کارون اظهار کرد: از روز ۲۴ شهریور تاکنون فرماندار شهرستان کارون کمیسیونها را تصویب نکرده است.

حزبه پوران افزود: فرماندار دلیل را موادی از قانون دانسته که طبق آن شهرهای کمتر از صدهزار نفر، قادر به تشکیل فقط دو کمیسیون هستند.

وی تصریح کرد: اما طبق ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی شوراها، مصوبه ۱۱ فروردین سال ۱۳۸۷ هیئت وزیران، شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد.

حزبه پوران همچنین توضیح داد: البته فرماندار به یک ماده دیگر استناد می کند؛ ولی قانون تصریح کرده که کمیسیون ها را به یک حد معقول برسانید.

رئیس شورای شهر کوت عبدالله با اشاره به ماده هایی از قانون اساسی افزود: این امر در تبصره ذیل بند ( ز ) ماده سه دستور العمل وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی مصوب شورای عالی استانها مورخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۵ آمده است که شورا می تواند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه ها و فعالیتهای خود کمیسیون های مورد نیاز و نیز کمیته های تخصصی را به عنوان زیر مجموعه کمیسیون ها تشکیل و فعال کند اما این مساله تاکنون لاینحل باقی مانده و عملاً کمیسیونها تصویب نشده اند .

حزبه پوران افزود: به خاطر سهل انگاری و بی توجهی متولیان امر ( فرمانداری و بخشداری )، شورای شهرستان کارون تاکنون تشکیل نشده است در حالیکه طبق قانون باید تشکیل می شد ولی به علت برخی مسائل، اختلاف نظر تشکیل نشده و جای این شورا در شهرستان خالی است.