سازمان منطقه آزاد اروند توجهی به توسعه گردشگری ندارد

خورنا: دبیر کانون جهانگردی آبادان گفت: متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند توجهی به توسعه گردشگری در شهرهای آبادان و خرمشهری ندارد.

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند در بخش گردشگری تاکنون هیچ گونه پروژه فرهنگی و تفریحی را به مرحله اجرا نرسانده است.

وی اظهار کرد: علی رغم تبلیغات گسترده این سازمان در خصوص اجرای پروژه های گردشگری تعریف شده تاکنون هیچ پروژه ای عملیاتی و به مرحله اجرا نرسیده است.

دبیر کانون جهانگردی آبادان تصریح کرد: پروژه هایی همچون؛ ایجاد فضاهای سبز و تفریحی گردشگری که طی آیین های ویژه ای کلنگ آنها به زمین زده شد تاکنون به مرحله افتتاح نرسیده اند.

امیری جذب گردشگر را به عنوان راهی موثر در راستای گسترش سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند نام برد و عنوان کرد: زمانی که ابتدایی ترین و کم ترین فعالیتی در راستای جذب گردشگران در منطقه صورت نمی گیرد نباید به رشد و شکوفایی در منطقه امیدوار بود.

دبیر کانون جهانگردی آبادان با بیان اینکه، سازمان منطقه آزاد اروند تنها به امضای چند قرارداد یا انعقاد تفاهمنامه با چند شرکت و سرمایه گذار بسنده کرده و برای فعال سازی سایر بخش ها همچون گردشگری تلاشی نمی کند اظهار کرد: با نگاهی اجمالی به موقعیت کنونی مناطق آزاد کیش و قشم می توان دریافت که در این مناطق تا چه میزان به مسائل گردشگری بها داده شده این در حالی است که سازمان منطفه آزاد اروند خود را از این قاعده مستثنی کرده است.

وی افزود: امیدوار هستیم تا سازمان منطقه آزاد اروند توجه ویژه ای به این بخش داشته باشد تا در آینده ای نزدیک شاهد رشد و شکوفایی بخش گردشگری در این مناطق باشیم.