اختصاص ۳۵ هزار و ۸۰۲ هکتار از اراضی رامشیر به کشت پاییزه

خورنا: ۳۵ هزار و ۸۰۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان رامشیر به زیر کشت گندم و جو و کلزا اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رامشیر در گفتگو با خبرنگار خورنا در رامشیر اظهار داشت: امسال محصولات پاییزه اراضی زارعی شهرستان رامشیر در سطح ۲۱ هزار هکتار گندم آبی، ۲۲۰۰ هکتار جو آبی، ۵۰۰ هکتار جو دیم و ۱۰۲ هکتار کلزا زیر کشت رفته است.

مصطفی هنرمندیان افزود : از آغاز کشت محصول پاییزه تا کنون ۳۵ هزار و ۸۰۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان رامشیر به زیر کشت گندم و جو و کلزا اختصاص یافته است.

وی اضافه نمود: ۴۵۰ هکتار از اراضی آبی این شهرستان توسط کارنده مستقیم که باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه ها همچنین افزایش راندمان کار می شود به زیر کشت گندم و بالغ بر چهار هزار هکتار توسط خاکورزی حفاظتی( کم خاکورزی) که توسط چیزل پکر و خاک ورز محصول، می توان تسریع در سبز شدن محصول، حفظ رطوبت خاک افزایش مواد آلی خاک و حاصلخیزی زمین زیر کشت کلیه محصولات زراعی رفته است نام برد.

هنرمندیان پیش بینی کرد در صورت مساعد بودن شرایط جوی و بارشهای مناسب بیش از ۴۵ هزار تن گندم، جو و کلزار از مزارع شهرستان برداشت شود.

انتهای خبر/ رضا اکبری