سه آموزشگاه فنی وحرفه‌ای فاقد مجوز در ماهشهر پلمپ شد

خورنا: رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه‌ای ماهشهر از پلمپ و تعطیلی سه آموزشگاه آزاد فاقد مجوز خبر داد.

به گزارش خورنا به نقل از مهر، فرشید قنبری اظهار داشت: با آموزشگاه‌های دریانوردی خوشبین، فرهنگسرای اندیشه در شهرک بعثت و فرهنگسرای فردوسی در ناحیه صنعتی که بدون مجوز از فنی و حرفه‌ای اقدام به آموزش غیر مجاز می‌کردند برخورد قانونی شد.

قنبری تصریح کرد: پس از شناسایی دقیق محل‌های آموزشی غیر مجاز و انجام بازرسی و ارسال اخطار و دادن مهلت مقرر از طریق اداره اماکن عمومی این اماکن آموزشی غیر مجاز پلمپ شدند.
وی گفت: تعطیلی موسسات بدون مجوز قانونی بر اساس ماده دو هیئت وزیران و به استناد تبصره سه ماده واحده قانون تعطیلی موسسات و واحدهای آموزشی که بدون مجوز دایر شده‌اند صورت گرفته است.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ماهشهر ادامه داد: شناسایی دقیق محل‌های آموزشی غیر مجاز از طریق بازرسان مرکز، اخبار و اطلاعات موثق مردمی و یا موسس، مدیر و مربیان آموزشگاه‌های آزاد مجاز و آگهی‌های تبلیغاتی انجام می‌شود که پس از تهیه گزارش و مستندات مورد نیاز اقدام قانونی برای تطعیلی آنها صورت می‌گیرد.
قنبری از مردم ماهشهر درخواست کرد تا در این زمینه با مرکز فنی و حرفه‌ای همکاری کرده تا با افراد سودجو که به صورت غیر قانونی اقدام به آموزش غیر مجاز می‌کنند، برخورد شود.