حرف شما: طغیان فاضلاب در شادگان، نماز مارا باطل کرده است

خورنا_حرف شما: حرف شما: طغیان فاضلاب در شادگان، نماز مارا باطل کرده است.

در شادگان خیابان باهنر جنب کارخانه یخ سازی بنی اسد به دلیل طغیان فاضلاب و نجس شدن منازلمان، علاوه بر تمام آلودگی ها و بیماری ها، نمازمان هم با شک میخوانیم.

نزدیک به ۵ سال است که هفته ای ۲ الی ۳ بار آب فاضلاب به محله ها و کوچه های ما می آید. چندین بار فرماندار و شهردار و دیگر مسئولین شادگان شاهد این وضعیت اسفبار بوده اند اما هر بار پیگیری این معضل بزرگ را به آینده موکول میکنند.