مهلت انتخاب رشته مجدد برای قبول‌نشدگان کنکور دانشگاه آزاد فردا پایان می‌یابد

خورنا: مهلت شانس مجدد پذیرش برای قبول‌نشدگان کنکور ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ روز شنبه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، با توجه به تدابیر اتخاذ شده به تغییر در نحوه پذیرش در انتخاب هفتم برای کنکور امسال، داوطلبان در صورت قبول نشدند می‌توانند تا ساعت ۲۴ فردا به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزادبه نشانی www.azmoon.org برای انتخاب مجدد رشته محل مراجعه کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب حداکثر ۱۰ رشته محل از رشته های مجموعه امتحانی خود مطابق کد رشته امتحانی مندرج در دفترچه شماره یک این آزمون هستند.

همچنین گزینش داوطلبان براساس اولویت محل‌های دانشگاهی انتخابی آنان انجام می‌شود، بنابراین از بین داوطلبانی که نمره حد نصاب قبولی را در رشته موردنظر در جمع کل نمرات کسب کرده‌اند با در نظر گرفتن اولویت نمره کل و به تعداد ظرفیت محل دانشگاهی انتخاب اول آنها گزینش اصلی انجام می‌شود.

از بین داوطلبانی که واجد شرایط پذیرش در انتخاب اول نبوده‌اند برای محل های دانشگاهی که ظرفیت آنها در گزینش اصلی تکمیل نشده است، با توجه به اولویت نمره کل از محل انتخاب های دوم تا دهم آنان گزینش انجام می شود. داوطلبان پس از قبولی در یکی از انتخاب‌ها حتی اگر در انتخاب بعدی خود نیز شرایط پذیرش را کسب کرده باشد نمی توانند درخواست تغییر محل دانشگاهی قبولی دهند، بنابراین توصیه می شود داوطلبان در ترتیب انتخاب رشته محل های دانشگاهی خود دقت لازم داشته باشند.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که تنها یکبار می‌توانند انتخاب رشته کنند و پس از آن امکان ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.