سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک:

طرح اهدا عضو اهدای زندگی در اندیمشک اجرا شد

خورنا – سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو و مشارکت در این امر معنوی طرح اهدا عضو اهدای زندگی در اندیمشک توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شد.

محمد جعفر آفرین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: با هدف توسعه فرهنگ اهدا عضو و مشارکت در این امر معنوی طرح اهدا عضو اهدای زندگی در اندیمشک توسط اداره جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شد.

وی گفت: با اجرای این طرح و در یک اقدام خیرخواهانه کارمندان جهاد کشاورزی اندیمشک، به صورت دسته جمعی و خودجوش اقدام به تکمیل فرم عضویت اهداء اعضاء پیوندی نمودند.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک عنوان کرد: ۲۰ نفر از کارمندان جهاد
کشاورزی اندیمشک در این طرح معنوی مشارکت کردند.

وی افزود: در این حرکت خداپسندانه کارمندان جهاد کشاورزی با مراجعه به کانون اهداء اعضاء به‌صورت داوطلبانه و به منظور کمک و مساعدت به بیماران نیازمند اقدام به این حرکت نموده تا شاید پایان زندگی‌شان نیز نجات بخش حیات دیگران باشد.

به گزارش خورنا، در هر سال، ۵ تا ۸ هزار نفر در کشور دچار مرگ مغزی می‌شوند که امکان انجام عمل اهداء عضو از نیمی از این افراد یعنی از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ بیمار مرگ مغزی وجود دارد.

در سال ۹۲ بیش از ۶۶۵ اهداء عضو در کشور انجام شد.