اختصاص اعتبار به خوزستان جهت جبران خسارات سیل و خشکسالی

خورنا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران که پس از جلسه روز گذشته هیات دولت (چهارشنبه، ۲۶ آذرماه) برگزار شد، عنوان کرد که استانداری‌های این چهار استان این اعتبارات را به واحدهای آسیب دیده از حوادث طبیعی از جمله سیل و خشکسالی که در ماه‌های گذشته رخ داده است، اختصاص خواهند داد.

 

بر این اساس ۶۷ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد ۴ درصد برای واحدهای روستایی و کارمزد ۵ درصد برای واحدهای شهری این چهار استان اختصاص یافت تا برای جبران خسارات مردم این استان‌ها عملیاتی شود. با توزیع این اعتبارات به واحدهای آسیب دیده کمک می‌شود.

 

به گزارش ایسنا دولت به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال به استان خوزستان اختصاص داد.