با حضور معاون اول رئیس جمهور ۲۲۰۰ واحد مسکن مهر در بهبهان افتتاح شد

امروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور دو هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر در بهبهان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین تعداد پنج هزار و ۲۴۷ واحد مسکن‌مهر خوزستان در شهرستان‌های شوش، شوشتر، آبادان، هندیجان و بهبهان افتتاح خواهد شد.

محمدرضا رحیمی تا لحظاتی دیگر در شهرستان بهبهان هزار و ۱۱۴ واحد مسکن‌مهر شهری و هزار و ۱۰۰ واحد مسکن‌مهر روستایی را افتتاح خواهد کرد.

گفتنی است در بهبهان پنج هزار و ۱۱ واحد مسکن مهر در حال ساخت و آماده‌سازی است.