رئیس دیوان محاسبات: برخی با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک، باز هم تسهیلات می‌گیرند

خورنا: رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هم اکنون به علت عدم وجود طرح جامع نظارت افرادی که معوقه ۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند بازهم از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در سومین مجمع مدیران دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در بحث تخلف مالی اخیر یک اتفاق ساده با نام فقر اطلاعات جامع و چگونگی گردش مالی در سیستم مالی کشور که هم‌اکنون نیز وجود دارد رخ داده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که هم اکنون به علت عدم وجود طرح جامع نظارت افرادی که معوقه ۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند بازهم از بانک‌ها تسهیلات دریافت می کنند و اگر نظارت الکترونیک وجود داشت این اتفاق رخ نمی‌داد، افزود: دولت ۱۸ سال است که مکلف به راه اندازی این طرح شده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات باید ارتباط میان تکنولوژی و توسعه اقتصاد، پولشویی و بهره‌وری را پیدا کنند و گارگروه طرح سامانه نظارت الکترونیک می‌تواند در راستای رسیدن به این موضوع گام بردارد.

رحمانی فضلی با بیان این که دیوان محاسبات با همکاری مجلس گزارش تفریغ را با ساختار دقیق ارائه می‌کند، گفت: فعالیت هایی همچون گزارش‌های موضوعی، پیگیری طرح سنا و همراهی با مجلس در تحقیق و تفحص‌ها باعث ایجاد موقعیت مناسبی برای دیوان محاسبات شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که دیوان باید جایگاه خود را حفظ کرده و در طرح‌های ملی تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین ایرادهای اقتصادی به دست دیوان قابل برطرف شدن است.

وی افزود: با توجه به این که دستگاه‌های اجرایی فعالیت‌های خود را به کندی انجام می‌دهند دیوان محاسبات فعالیت این دستگاه‌ها را انجام می‌دهد و وظایف خود را دو چندان می‌کند.

رحمانی فضلی با یادآوری این که هیچ دستگاهی از عملکرد برنامه چهارم توسعه گزارش نداشت و دیوان گزارش دقیقی از این برنامه ارائه کرده است، گفت: دیوان محاسبات در زمینه حساب ذخیره ارزی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع بانک‌ها و بسیاری از موضوع‌‌های دیگر قوی ترین گزارش‌ها را ارائه کرده است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس با بیان این که این سازمان باید وارد حوزه‌های جدیدی شود، تأکید کرد: نشست‌های کارگروه‌های تخصصی مجمع مدیران دیوان محاسبات باید ماهانه برگزار شود.