احمدی‌نژاد: خودشان را آماده تبریک به موسوی کرده بودند

خورنا: احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه کردان از ابتدا یک سناریوی طراحی‌شده جهت انتخابات بود تا ما را تخریب کنند، گفت: برخی خودشان را آماده تبریک به موسوی کرده بودند.

جهان نوشت: خبر گزاری اس‌ان‌ان بخش‌های دیگری از سخنان رئیس‌جمهور در نسشت ستادهای انتخاباتی خود در روز پنج‌شنبه را منتشر کرد:

احمدی‌نژاد در قسمت دیگری از سخنرانیش گفت‌: قبل از انتخابات ۸۸ هم گفته بودند اگر این دولت دوباره رأی بیاورد، ما دیگر نمی‌توانیم در این مملکت کاری انجام بدهیم. یکی از اینها نامه نوشته بود به رهبری که موسوی رأی می‌آورد و ما خودمان را آماده برای کار با او کرده‌ایم.

برخی حیثیت‌شان از اصول‌گرایی بود، به موسوی تبریک می‌گفتند، اگر بازشماری کامل صورت می‌گرفت حدود هشتصد هزار رأی من اضافه می‌شد.

احمدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه کردان از ابتدا یک سناریوی طراحی شده جهت انتخابات بود تا ما را تخریب کنند، گفت: برخی خودشان را آماده تبریک به موسوی کرده بودند. اینها خودشان تمام حیثیت‌شان از جریان اصول‌گرا بود تبریک را به نامزد اصلاح‌طلبان می‌گفتند و گول آنها را خورده بودند. وقتی ۱۰ درصد از صندوق‌های تهران را بازشماری کردند، رأی من ۸ هزارتا بیشتر شد که تصمیم گرفتند بازشماری را ادامه ندهند چرا که در کل کشور اگر این کار را می‌کردند، حدود ۸۰۰ هزار تا به آرای من اضافه می‌شد.