پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه احداث کانال زیرزمینی خیابان عرفان فاز پنج + تصاویر


مجاهدنظارات شهردار بندرماهشهر گفت: عملیات احداث کانال زیرزمینی خیابان عرفان فاز۵ که با طول ۲۶۰ کمتر از یک ماه پیش آغاز شده بود, هم اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت رو به اتمام است.