کلینتون: سفارتخانه مجازی در ایران ایجاد می‌کنیم

خورنا: هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا که با برنامه نوبت شما از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی صحبت می‌کرد، گفت: «دولت آمریکا می‌خواهد که روابط خوبی با ایران داشته باشد و حتی می‌خواهد که تا پایان امسال یک سفارتخانه مجازی اینترنتی در تهران داشته باشد که بتواند به پرسش‌های مردم ایران پاسخ دهد.»