میرباقری: ۷۰ به ۳۰ نسبت تخیل و واقعیت در مختارنامه

خورنا: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: داوود میرباقری، کارگردان مجموعه تلویزیونی مختارنامه، در گفت‌وگویی که در تازه‌ترین شماره ویژه نامه سینما و تلویزیون “همشهری‌ ماه”، چاپ شده در پاسخ به این سؤال که مشخصاً در مختارنامه، جاهایی که تخیل وارد کار شده کجاهاست؟ پاسخ داد: “یک نسبت هفتاد به سی؛ هفتاد درصدش تخیل است و سی درصدش تاریخی است. آن هفتاد درصدی که تخیل شده در تاریخ نیست و آن سی درصد همان چیزهایی است که در تاریخ نوشته شده است. یعنی شما مجموعه زندگی مختار را بخواهید پشت سرهم قرار دهید، شاید صد صفحه مطلب داشته باشید. درصورتی که من به هزار صفحه مطلب نیاز داشتم”!

وی افزود: مختارنامه‌های موجود را خوانده‌ام؛ پر از مبالغه‌اند. من عمداً اسم سریال را گذاشتم مختارنامه که بگویم ما مختارنامه جدیدی پدید آورده‌ایم. این مختارنامه نسل ماست”!

وی همچنین گفت: “برای من مهم نیست که قصه تاریخی است یا غیرتاریخی، مهم این است که قصه با باورها و معیارهایی که به واسطه دیدن و خواندن و تجربه کردن آموخته ام، سازگاری داشته باشد! اصول من همان اصول دراماتیک است”!