حرف شما: صدا و سیمای خوزستان در بخش فرهنگی بسیار کم کار است

خورنا – حرف شما: یکی از مخاطبان خورنا ذیل خبر “مخاطب گریزی برخی از برنامه های سیمای خوزستان” کامنت جالب و قابل تاملی نگاشته است:

“صدا و سیمای مرکز خوزستان درباره ی شناساندن فرهنگ والای این استان بسیار کم کار است و باندی کار می کند. برای نمونه پس از پیدا شدن گنجینه ی بزرگ جوب جی رامهــرمز کمتر از ۱ دقیقه آگاهی رسانی شد. هزاران قطعه ی تاریخی که نشان می داد هوخنور(نام ایلامی رامهـرمز) پایتخت بزرگترین امپراطوری جهان در ۲۸۰۰ سال پیش بوده به آسانی از استان خوزستان بیرون برده شد. آیا اگر در باره ی همین گنجینه آگاهی رسانی درخور میشد امروز استاندار اصفهان می توانست اینگونه بی پروا به هم استانی های ما بی ادبی نماید؟”

فرستنده: دکتر ساقی رامهرمزی