مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد

خورنا: محمد تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان شد و جایگزین رحمان فلاحی گردید.

به گزارش خورنا، رحمان فلاحی مدیرکل فعلی آموزش و پرورش خوزستان صبح فردا طی مراسمی که راس ساعت ۱۰صبح برگزار می شود تودیع می شود.

محمد تقی زاده گزینه قطعی جایگزینی رئیس فعلی آموزش و پرورش است که از فردا کار خود را در این سازمان آغاز خواهد کرد.

تقی زاده در کارنامه خود معاونت آموزش و پرورش خوزستان و ریاست آموزش و پرورش شهرستان شوشتررا دارد که با این انتصاب مدیر ارشد فرهنگی استان خواهد شد