با حضور نمایندگان وزارت بهداشت آخرین وضعیت علل و عوامل بروز بیماری های تنفسی در اهواز بررسی شد.

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: ارائه خدمات درمانی و اورژانسی نظام سلامت استان در ابعاد کمی و کیفی به بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی ناشی از آلودگی هوا عالی بوده است.

با حضور هیئتی از سوی وزارت بهداشت و طی جلسه ای با دکتر ایدنی سرپرست دانشگاه، دکتر موگهی معاون درمان، دکترعلوی معاون بهداشتی و رئیس سازمان محیط زیست استان و نماینده استانداری خوزستان آخرین وضعیت علل و عوامل آلودگی هوا و بروز تنگی نفس در برخی شهرهای استان مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر اسماعیل ایدنی گفت: علی رغم مراجعه بسیار زیاد مردم به مراکز درمانی هیچگونه کم کاری از سوی دانشگاه و مراکز درمانی صورت نگرفته است و خدمت رسانی مطلوب و قابل قبولی ارائه شده است.

وی با بیان این مطلب که باید با مسببین این آلودگی برخورد شود افزود: سنگینی بار این آلودگی بر دوش دانشگاه و مراکز درمانی بوده است و دانشگاه در حال مقابله با عارضه این مشکل می باشد.

سرپرست دانشگاه ادامه داد: آمار زیاد مراجعین نشان از گستره این بیماری است که یک عامل حاد تنفسی وجود داشته است ولی خوشبختانه با تمهیدات و پیش بینی که صورت گرفته بود هیچگونه کمبود دارویی به وجود نیامده است.

ایدنی خاطرنشان ساخت: پاسخ به چرایی این وضعیت و جستجوی علل بروز آن یک همکاری بین بخشی را طلب می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر این مطلب که هم اکنون دانشگاه و مراکز درمانی آن برای مواجه در صورت وقوع احتمالی مجدد این پدیده از آمادگی کامل برخوردار هستند گفت: با وجود متخصصین و امکانات موجود، دانشگاه  از نظر توانایی های علمی و تخصصی برای علت یابی عوامل این پدیده از توانایی بالایی برخودار است.

وی ادامه داد: در این زمینه دانشگاه کارهای انجام داده که از جمله آنها انجام آزمایشات ژنتیک ومعاینه بیماران بوده است که در آینده نزدیک نتایج این تحقیقات مشخص خواهد شد ولی آنچه که مشخص است بروز یک سندروم شبه آسم در سطح شهر اهواز و برخی دیگر شهرها  بوده است.

سرپرست دانشگاه در پایان گفت: در زمینه سلامت مردم استان باید تولیت واحدی وجود داشته باشد و در این خصوص دانشگاه آماده هر گونه همکاری می باشد.

انتهای خبر/ احمد عامری