پروژه های بزرگ هلدینگ تایپکو در خوزستان شروع خواهد شد/ استفاده از نیروی متخصص بومی از اولویت های هلدینگ‌تاپیکو است

مگاپروژه پتروالفین پتروشیمی فن آوران و کلرآلکالی پتروشیمی غدیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر اولویت پروژه های هلدینگ تاپیکو در خوزستان است.

به گزارش خبرگزاری خورنا، علی سیفیان عضو هیئت مدیره هلدینگ تایپکو در گفتگو با خبرنگار ایپنا اظهار کرد: با توجه به تمرکز پتروشیمی های زیر مجموعه هلدینگ تاپیکو در خوزستان در تلاشیم بتوانیم باعث بالندگی، شکوفایی و تحول در شرکت های پتروشیمی و منطقه شویم.

علی سیفیان در خصوص حمایت از نیروی بومی در مناطقی که شرکت های زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو قرار دارند، بیان داشت: تفکر و برنامه هلدینگ تاپیکو بر استفاده از ظرفیت های بومی است. بر همین اساس تعامل سازنده ای بین نمایندگان مجلس استان خوزستان و مجموعه شستا و تاپیکو جهت رفع دغدغه نمایندگان مردم همیشه برقرار است.

عضو هیئت مدیره تاپیکو در خصوص پروژه های بزرگ و مهم این هلدینگ عنوان کرد: پروژه های کلرآلکالی پتروشیمی غدیر و پتروالفین پتروشیمی فن آوران جز مگا پروژه های است که می تواند هم در زمینه تامین خوراک اولیه، افزایش تولید و سودآوری و هم در زمینه اشتغال نیازهای شرکت ها و جامعه را رفع کند.

سیفیان در انتها درخصوص دستورالعمل قانونی بخصوص در حوزه تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: هرگونه ابلاغیه قانونی خصوصا در حوزه ایثارگران را اجرا خواهیم کرد.