به اتهام تخلفات مالی

یکی از مسئولان بندر ماهشهر دستگیر شد/ پرونده متهم در مرحله تحقیقات اولیه است

یکی از مسئولان شهری شهرستان بندر ماهشهر به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

به گزارش خورنا، یکی از مسئولان شهری در شهرستان بندر ماهشهر به دلیل تخلفات مالی دستگیر شد.

پرونده این متهم در مرحله تحقیقات اولیه قرار دارد.

اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر پس از تکمیل پرونده و پایان تحقیقات اولیه منتشر خواهد شد.