رئیس دفتر دانشگاه جندی شاپور اهواز منصوب شد

خورنا: دکتر فرهنگ کره بندی به عنوان رئیس دفتر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معرفی شد.

به گزارش خورنا از اهواز، طی حکمی از سوی دکتر ایدنی سرپرست دانشگاه دکتر فرهنگ کره بندی به عنوان رئیس دفتر دانشگاه معرفی شد.

در این جلسه که با حضورسرپرست و معاونین دانشگاه و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد از زحمات دکتر سید سعید آزنده تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است که وی پیش از این از سال ۱۳۸۳ به مدت دو سال نیز رئیس دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز بوده است.

انتهای خبر/ احمد عامری