اعلام آمادگی مراکز خرید غلات و گندم شهرستان ماهشهر جهت خرید گندم تولیدی کشاورزان

خورنا: فرماندار شهرستان ماهشهر گفت: مراکز خرید غلاتو گندم شهرستان ماهشهر جهت خرید گندم تولیدی کشاورزان این شهرستان آمادگی دارد.

به گزارش خورنا، اولین جلسه کار گروه کشاورزی این شهرستان در سال ۹۲ با حضور فرماندار و سایر اعضای کار گروه در محل فرمانداری برگزار گردید .

در این جلسه منوچهر حیاتی  نماینده  عالی دولت در شهرستان ماهشهر از اعلام آمادگی مراکز خرید غلات  و گندم شهرستان جهت خرید گندم تولیدی کشاورزان شهرستان خبر داده و اعلام نموند از ۲۵ فروردین ماه عملیات خریدگندم از کشاورزان آغاز خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۸ هزار هکتار از اراضی شهرستان در سال زراعی گذشته به کشت گندم اختصاص یافته است که از این مقدار زمین بیش از ۲۵ هزار تنگندمبرداشت خواهد شد.

حیاتی سپس با اشاره به شعار امسال بر تلاش وافرمسئولین و اعضای کارگروه کشاورزی جهت تححق این شعار تاکید نمود و از مسئولین خواستار تلاش و پیگیری بیشتری در خصوص اجرای مصوبات کار گروهشد.

وی با اشاره به اینکه تمامی زیر ساخت ها در زمینه های کشاورزی و دامپروریدر شهرستان ایجاد شده است اظهار داشت: این مهم تلاش بیشتر اعضایکارگروه کشاورزی را در جهت جذبسرمایه گزار در این  زمینه می طلبد و تاکید کرد در این راستا از سرمایه گذاران در زمینه کشاورزی و دامپروری باید حمایت شود.

در پایان این نشست به بررسی مشکلات۳سرمایه گذار در زمینه کشاورزی، دامپروری و صعتی پرداخته شد و تصمیماتی در این خصوص مصوب گردید.