طرح‌ انسداد تنگه ‌هرمز روی‌ میز کمیسیون ‌انرژی

خورنا: یک عضو کمیسیون انرژی مجلس بستن تنگه هرمز را یکی از موضوعات مطروحه در بسته این کمیسیون برای مقابله با تحریم‌های نفتی اعلام کرد.

عبدالله تمیمی درخصوص زمان نهایی شدن بسته کمیسیون انرژی مجلس برای مقابله با تحریمهای نفتی اظهارداشت: این بسته هنوز نهایی نشده است و اعضای کمیسیون درحال بررسی های کارشناسی موارد مطرح شده در این بسته هستند.

وی درخصوص اینکه آیا استفاده از ظرفیت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور برای فروش نفت یکی از موضوعات مطرح شده در این بسته است؟، گفت: بله، درحقیقت یکی از مهمترین موضوعاتی که در این بسته مطرح شده است، این است که به جای پیگیری فروش نفت از طریق وزارت نفت ایران با کشورهای هدف از طریق کانال ریاست جمهوری کشورمان با ریاست جمهوری سایر کشورها این کار را انجام دهیم، ولی هنوز این موضوع به تصویب نهایی در کمیسیون نرسیده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با بیان اینکه بسته نفتی مذکور درحدود ۸ ماده دارد، موضوعات مختلف دیگری از جمله استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه ای داخلی برای بیمه کردن نفتکش‌ها، جایگزین کردن کشورهای دیگر برای اجاره کشتی ها و نفت‌کشها جهت انتقال صادرات نفت و همچنین بستن تنگه هرمز در این بسته گنجانده شده است.

وی درخصوص طرح بستن تنگه هرمز برای مقابله با تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: این موضوع یکی از موارد مطرح شده در بسته نفتی کمیسیون انرژی است که باید با همکاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس به تصویب برسد.

به گزارش مهر،نماینده منتخب مردم شادگان (استان خوزستان) در مجلس نهم، با اشاره به اینکه درصورت بسته شدن تنگه هرمز جلوی صادرات ۱۸ میلیون بشکه نفت به دنیا گرفته می شود، گفت: این درحالی است که لوله های صادرات نفت بین کشورهای عربی تنها ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت را در روز دارند.