کلنگ احداث شبکه فاضلاب مناطق جهان آرا و سیدعلوان شادگان به زمین خورد

خورنا: کلنگ احداث فاز اول پروژه های شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شهید جهان آرا و تلمبه خانه فاضلاب منطقه چومه سیدعلوان در شهر شادگان از محل فروش اوراق مشارکت های مردمی به زمین زده شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، سرپرست شرکت آبفای خوزستان در این باره، گفت: این طرح ها با هدف افزایش سطح برخورداری مردم از خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب ، افزایش سطح سلامت ، رفاه اجتماعی ، حفظ محیط زیست و محرومیت زدایی این مناطق اجرا می شود.

محمدعلی صنیعی نژاد، گفت: طرح فاضلاب منطقه شهید جهان آرا به طول ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع در اقطار مختلف با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات اوراق مشارکت تأمین و طی برنامه زمان بندی ۶ ماهه به مرحله اجرا درمی آید و با اجرای آن جمعیت ۴ هزار نفری این منطقه تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار می گیرند.

وی، در ادامه افزود: طرح احداث ۲ واحد تلمبه خانه فاضلاب در منطقه چومه سیدعلوان نیز با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال در مدت ۱۰ ماه به مرحله اجرا درمی آید و جمعیتی بالغ بر چهارهزارو ۲۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

صنیعی نژاد، در پایان گفت: طرح جامع شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب شهرستان شادگان ۱۶۳ کیلومتر است که تا زمان حاضر۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.