تلاش برای وادار کردن شهردار به استعفا؛

خط و نشان بعضی از اعضای شورا برای شهردار بندرماهشهر/ مردم حامی شهردار هستند

خورنا: بندرماهشهر، قطعا میتواند به عنوان یکی از شهرهای عجیب ایران انتخاب شود. میتواند شهر عجایب باشد. برای خودش سرزمین عجایبی شده است. البته این به آن معنا نیست که ساختار شهری عجیب و غریبی داشته باشد. نه! هرگز! اتفاقا یک شهر معمولی است که حالا برخی دارند سعی میکنند عقب ماندگی های ۳۰ ساله اخیر آن را جبران کنند اما اگر برخی دیگر(!) بگذارند. مردم هم که از همه جا بی خبر همه چیز را به پای شهرداری مینویسند و نمیدانند که پشت پیمانکاران بی کفایت بعضی از پروژه های به مدیرانی خارج از استان گرم است.

این شهر، قبل از هرچیزی، مسئولین عجیبی دارد. البته همه آنها عجیب نیستند. همان برخی(!) فقط عجیبند. مسئولینی که معلوم نیست با شهر، با خودشان و با دیگر مسئولان، چند، چند هستند؟!

در ماهشهر همه فقط شهردار را میبینند. طوری درباره شهردار حرف و گاهی از آن حرفها (!) میزنند که انگار عامل ۹۹ درصد از بدبختی های قرن ۲۱ شهردار بندرماهشهر بوده است.

این شهر، تنها شهری است که برخی از اعضای شورایش با اطلاع رسانی درخصوص عملکرد شهردار مخالف هستند و آن را به ضرر شهر(!) میدانند و مشخص نیست چرا از اینکه مردم بدانند شهرداری چه فعالیت هایی داشته، میترسند؟

برخی اعضای شورای شهر میگویند این شهردار دیگر به درد ماهشهر نمیخورد. دلیلش را که بپرسی تنها چیزی که یاد گرفته اند این است که شهردار اولویت بندی ندارد. بعد چند پروژه نام میبرند که اگر فرد ناوارد و نا متخصصی باشی، قانع میشوی که شهرداری بر اساس اولویت ها کار نمیکند.

باز هم که بپرسی، میگویند شهرداری آنهمه بودجه را چه کرده است؟ باز هم اگر انسان ناوارد و نامتخصصی باشی، قانع میشوی و شاید ته دلت چند عدد از آن حرفها(!) به شهردار بزنی !

اما اگر کمی بلد باشی فکر کنی _ و اصلا هم لازم نیست وارد و متخصص باشی _ اولین چیزی که درباره اولویت ها به ذهنت خطور میکند، این است که: مگر شهردار طرح ها و بودجه ها را مصوب میکند ؟؟!!!

خب. میرویم به سراغ آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهر و با هم نگاهی به وظایف و اختیارات شورای شهر می اندازیم:

بند ۱۲ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر: تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وشرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر (تبصره: کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد)

بندر ۳۰ ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر: (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپیگیری های لازم براساس مقررات قانونی ( تبصره۱ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد)

ماده آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر ۷۱ با ۳۴ بند و ۹ تبصره هم به اختیارات شوراهای شهر در نظارت و هم به اختیارات شورای شهر در تصویب طرح ها اشاره کرده است.

حالا یک بار دیگر سخنان برخی ها علیه شهردار بندرماهشهر بازخوانی میکنیم: شهرداری بر اساس اولویت بندی کار نمیکند! خب این مشکل به شهردار بر نمیگردد زیرا شهردار مجری مصوبات شورای شهر میباشد. مصوبات هم از ۲ حالت خارج نیستند؛ یا لایحه ای از طریق شهرداری به شورای شهر جهت تصویب ارسال میشود که شورا در صورت عدم موافقت میتواند به طرح رای مخالف بدهد و یا طرحی از طریق یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر مصوب ارائه میشود که باز هم مسئول تمام و کمال تصویب اینها اعضای شورای شهر هستند. پس شهردار قاعدتا در برابر اولویت بندی نه تنها پاسخگو نیست، بلکه بلعکس، اعضای شورای شهر باید پاسخگو باشند.

انتقاد دیگری که به شهردار میشود این است که با آن همه بودجه چه کرده است؟! خب اگر یک عضو شورای شهر که باید ناظر بر امور مالی و گردش مالی شهرداری باشد و آن را به مردم گزارش دهد و اگر تخلفی وجود داشت با آن برخورد کند، در رسانه ها و در بین مردم با حالتی حق به جانب بپرسد بودجه شهرداری چه شده است؛ قطعا به عمل کرد وی انتقادات شدیدی وارد است. نص صریح قانون میگوید اعضای شورای شهر باید ناظر بر عملکرد مالی شهرداری باشند. به قول عوام الناس: ما چه میدانیم چه شده است؟ شما باید بگویید! هرچند این هم از آن حرفهای فرافکنانه است وگرنه هر عقل سلیمی با گشت و گذار در اطراف شهر و مشاهده پروژه های چندین میلیاردی، متوجه خواهد شد که درآمدهای شهرداری کجا هزینه شده است.

برای اینکه خسته نشوید و حوصلتان سر نرود با هم یک داستانک بخوانیم. بعد از آن سراغ ادامه مطلب میرویم: معلم ریاضی ای سر کلاس یک مساله طرح کرد تا دانش آموزان حل کنند و گفت: میوه فروشی ۱۵۰ عدد پرتقال خرید دانه ای ۲ ریال و فروخت دانه ای ۳ ریال و ۱۵۰ریال سود برد. معلوم کنید…..و بعد کمی مکث کرد و فهمید که خودش ناخواسته جواب مساله را گفته است اما برای این که به قول معروف خیت نشود، گفت: حالا پیدا کنید پرتقال فروش را ! البته این ضرب المثل ربطی به ماجرای شورای شهر نداشت اما در ماهشهر هم بعضی ها برای اینکه خیت نشوند، مردم را برای پیدا کردن پرتقال فروش میفرستند.

داشتم میگفتم؛ چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر بندرماهشهر مصاحبه ای کرده بود در نقد شدید سیتی سنتری که شهرداری بندرماهشهر در حال ساخت آن است. که این جزو اولویت های شهر نیست و سودی ندارد، تازه رقابت با بخش خصوصی نیز محسوب میشود. مصاحبه را که خواندم ناخود آگاه گفتم: عـــجــــب!

حالا فارغ از اینکه این سیتی سنتر نه تنها باعث اشتغال زایی، ایجاد یک مرکز تفریحی تجاری، توسعه گردشگری و سود آوری بسیار کلان و حتی کمک به بخش خصوصی میباشد، طرحی بوده که از سالها پیش کلید آن خورده است. این شهردار همان شهرداری است که چند ماه پیش به آن رای داده اید و این طرح همان طرحی است که توسط همین شهردار در دوره قبل آغاز شده بود. چرا حالا به فکر انتقاد از سیتی سنتر افتاده ای آقای شورای شهر؟ اصلا مگر شهردار بدون اجازه این طرح را به اجرا در آورده است؟ تا آنجایی که ما از قانون میفهمیم، این طرح محال است بدون مصوبه شورای شهر و تخصیص بودجه توسط شورای شهر آجر از آجر تکان بخورد.

خلاصه ماجرا را پیگیری کردیم. از همان عضوی که مصاحبه کرده بود پرسیدم که مگر طرح سیتی سنتر مصوبه شورای شهر را ندارد که به اجرای آن نقد میکنی؟ اگر نقدی هم وارد باشد _که نیست و طرح بسیار خوبی است_ بر عملکرد شورا وارد است که این طرح را تصویب کرده است. در کمال تعجب عضو مذکور در شورای شهر گفت: خودم موافق این طرح بودم و رای موافق دادم(!) و دیگر هم دلیلی برای انتقاد هایش نیاورد و از بیـــخ بحث را عوض کرد. اصلا شما بروید پرتقال فروش را پیدا کنید.

تعجب کردید، نه؟ این شهر پر است از این عجایب خلقت! البته این عضو شورا آنقدر مرام و معرفت داشت و دموکرات بود که گفت اول از همه من را نقد کنید. ما هم به واسطه فرموده خودشان و البته بدون ذکر نام، داریم کمی _فقط کمی_ ایشان را نقد میکنیم.

شهردار بندرماهشهر، باید کمبودهای ۳۰ ساله اخیر در این شهر را جبران کند. یعنی هم باید سی تی سنتر و مرکز تفریحی مدرن ساحلی و پل روگذر و جاده های کمربندی و غیر کمربندی چندین کیلومتری و انتقال آب رودخانه به شهر برای توسعه فضای سبز و… را افتتاح کند و هم باید خیابان آسفالت کند، پیاده رو سازی کند، زباله دان نصب کند، تابلو نصب کند. یعنی هم باید یک شهردار باشد برای ۳۰ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال پیش، هم باید شهرداری باشد برای حال و آینده و این میسر نمیشود مگر همکاری، همراهی و همدلی مسئولان عالی شهر و اخص کلیه اعضای شورا شهر !

البته، نقد وارد است. تهران بودم. توی تاکسی نشسته بودم و به رسم دیرینه خوزستانی ها با راننده تاکسی گرم حرف زدن شدم. خبرنگار است و فضول بودنش! رفتم سراغ شهردار؛ پرسیدم آقای قالیباف چطور است؟ راضی هستید؟ گفت فقط ۳-۴ ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری خیلی خوب بود. با یک تلفن و گزارش مشکل در کمترین زمان ممکن یک اکیپ می آمد و مشکل را برطرف میکرد. قبل از این ۳ – ۴ ماه معمولی بود. اما از انتخابات ریاست جمهوری به بعد شهر را ول کرده است. بی خیال کار شده است. خب! این آقای قلیباف بود که از مدیران ارشد نظام بوده است. سابقه مدیریت کلان دارد و حالا هم شهردار ابر پایتخت ایران بزرگ است. اما یک شهروند از کارش ایراد میگیرد.

و بدون شک اگر قالیباف شهردار ماهشهر بود، ما با مشکلات بیشتری رو به رو بودیم زیرا آشنایی با شهر، با کارکنان شهرداری و با مردم شهر در عملکرد مثبت در شهرهای بومی بسیار مهم است.

از شهروندان انتظار میرود که مسئولان را نقد کنند. فرقی نمیکند شهردار باشد، عضو شورا باشد، فرماندار یا نماینده مجلس باشد. شهروند حق دارد نقد کند. در هر رسانه، روزنامه یا وبلاگی که دارند نقد کنند، زیرا مگر صدایشان با همین رسانه ها به گوش مسئولان برسد. اما جایز نیست مسئولان در رسانه ها علیه مسئولی که خودشان منصوب کرده اند، صحبت کنند و نقدهای بود دار(!) انجام دهند. اگر نقدی هست به صورت رسمی و مستقیم به شهردار ابلاغ کنند، طبق قانون از وی جواب بخواهند، اگر قانع نشدند با موافقت یک سوم اعضای شورا وی را استیضاح کنند، اگر قانع نشدند با رای ۲ سوم اعضای شورای شهر وی را عزل کنند. اما جو سازی نکنند زیرا مردم از این رفتارها بیزار هستند. ما خبرنگارها هم خوب میدانیم پرتقال فروش کجاست.

مسئولان اگر واقعا دلواپس(!) شهر هستند، میتوانند به سراغ پیمانکارهایی بروند که بیشترین نارضایتی از جانب آنها در شهر ایجاد شده و عدم فعالیت آنها نیز به پای شهرداری نوشته میشود و معلوم نیست چه کسانی پشت اینها را گرفته اند که با وجود ایجاد بحران در مدیریت شهری بندرماهشهر، کسی کاری به کارشان ندارد.

خور بندرماهشهر به خوبی به دست شهرداری و در طول چندین کیلومتر لایروبی شد، پارک خطی ان اجرا شد، جاده ساحلی آن افتتاح شد، روشنایی کنار آن نصب شد، دریاچه تفریحی آن آماده شد و سد تنظیمی آن نیز اجرا شد. اما بخشی از پروژه خور که از سینما دریا تا بلوار دانشگاه آزاد را در بر میگیرد و شاید حدود یک کیلومتر است، هنوز در مرحله اولیه یعنی اجرای لایروبی گیر کرده است و موجبات نارضیتی شدید مردم را فراهم کرده است.

این پروژه که هنوز معلوم نیست چرا قرارداد آن را به طور کامل به شهرداری ندادند و بخشی از آن را مسکن و شهرسازی استان به عهده گرفت و پیمانکار آن را مشخص کرد و پس از گذشت سالها از پایان پروژه هنوز به سرانجامی نرسیده است، به شدت باعث دلواپسی(!) مردم شده است. البته مردم واقعا دلواپس شده اند.

این پروژه در اوایل دولت احمدی نژاد از شهرداری گرفته و به مسکن و شهرسازی استان سپرده شد؛ شرکت «پارس گوهر بین الملل» پیمانکاری آن را بر عهده گرفت و قرار بود حدود ۴ سال پیش به طول کامل به پایان برسد اما هنوز اندر خم یک کوچه اند. اعضای شورای شهر که دلواپس شهر هستند، چرا هنوز نتوانسته اند پس از چند سال از پس یک پیمانکار بر بیایند؟

مسئولان شهرستان، اعضای شورای شهر، نماینده مجلس و مسئولان مسکن و شهرسازی استان و اگر لازم باشد استاندار، باید مستقیما به این موضوع ورود کرده و این پروژه را به شهرداری برگردانند تا هرچه زودتر این بحران مدیریتی در پروژه های عمرانی بندرماهشهر رفع شود و عواقب آن نیز به پای شهرداری نوشته نشود. بیش از ۴ سال مهلت دادن به این شرکت بی کفایت کافی است. تضییع بیت المال و ایجاد بحران در مدیریت شهری که عواقب بسیار بدی برای شهروندان نیز خواهد داشت، دلیلی کافی برای برخورد قاطع با این شرکت خصوصی و در راس آن مسکن و شهرسازی استان و فسخ قرارداد میباشد.

اعضای شورای شهر که از هر تریبونی استفاده میکنند تا علیه شهردار بیانه صادر کنند، باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا و به چه دلیلی مانع از تصویب به موقع بودجه شهرداری میشوند؟ برای چه به پروژه ای که خودشان رای مثبت داده اند نقد وارد میکنند که در اولویت نبود و نباید اجرا میشد؟

این صدای مردم بود و امید است مسئولان گوش شنوایی داشته باشند برای لبیک به خواسته ی بحق مردم، در غیر اینصورت باید جوابگوی رفتار و عملکرد خود باشند.

همچنین مرکز پژوهش های خورنا آمادگی دارد تا با انجام یک نظرسنجی علمی، میدانی و رسمی در سطح شهر بندرماهشهر، درصد رضایت مردم از عملکرد شهرداری در ۴ سال اخیر را بسنجد و به اطلاع عموم برساند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مهدی باسلام محضر مدیریت دلسوز سایت خبری خورنا . اما در خصوص عملکرد شهردار جناب مهندس کمایی بدون هرگونه حمایت کورکورانه به واقعیت با بگویم که کدام شهردار را سراغ دارند از ابتدای تاسیس شورا تاکنون که این همه حجم کار را را انجام داده باشد و بدون حاشیه وسرو صدا مگر بخور بخورها را در ادوار گذشته فراموش کرده اید . اگر کسی یک سال گذشته به بندرماشهر آمده بود و در آینده تشریف بیارد شاهد کارهای عمرانی زیادی خواهد بود من از عزیزان شورا نشین به عنوان یک شهروند باالاخص ریاست فهیم شورای شهر بندرماهشهر جناب آقای نافع آلبوغبیش تقاضا دارم همانند گذشته که سینه خود را در خصوص مشکلات بندرماهشهر پسر کرده با حمایت مسولانه خودش شهردار محترم و دست پاک و ولایت مدار بومی را حمایت کنند تا به کمک شورا نشینان تحصیل کرده شهر مان از دلواپسی مردم و باالاخص جوانان این شهر که به ناحق به دلیل نداشتن یک تفریح سالم می بایست کیلومترها را پیموده و ساعتها خود را رد ر بازار آبادان و دیلم وقت خود را سپری کنند . کدام بخش خصوصی آمده طرح عام المنفعه ی انجام داده که شهرداری با آن تقابل طرح داشته اگر منظور طرح تازه تاسیس سیتی سنتر تازه تاسییس جامه پزشکان است خوب این جوابگوی نیاز جوانان نیست و چندین طرح نیاز است . و امثال این طرح ها با وجود افتتاح کم است و قبل از ورود به هر حاشیه و عقب افتادن شهر تقاضا داریم اگر قصد پیشرفت بندرماهشهر پس حمایت همین شهردار کافی است و تا زمانی که اقدام به فعالیت دارد خیلی هم خوب باید حمایت شود لطفا جهت ارضا وجدانی عزیزان می توانند شهرداران و مدیران شهرداری ادوار قبل را مقایسه کنند . خدایا خدمت گذاران صدیق انقلاب اسلامی را در سایه امام زمان عج محفوظ بدارید .
  • ماچوله احسنت آقا مهدی
  • علی دلمان را خنک کردی ایول احسنت.به عنوان یک رسانه بهترین کار رو کردی.
 • سیاوش با سلام خدمت شما خبرنگار عزیز یکی از دلایل عدم آگاهی مردم نسبت به مسایل شهری کمبود رسانه های خبری میباشد من به دور از هرگونه تعصب و به جرات میگویم جناب مهندس کمایی بیش از توان خود انرژی گذاشته است اگر ما کمبودها را میبینیم مربوط به کاستی های چندین ساله است و این نواقص با وجود دیدگاههای متفاوت در زمان کوتاه مرتفع نمی گردد پس بجای اینکه در امر آبادانی نقصان ها را ببینیم لازم است کمی انصاف بخرج داده و در این راه با همکاری و هم فکری مسایل را بررسی کنیم در خصوص شورای شهر هم پیشنهاد میکنم بجای سیاسی کاری و مسایل قومیتی فکر باقی الصلاحات باشند چون رضایت خدا در رضایت خلق است.
 • معشوری مردم و مسوولین دلسوز در خصوص عملکرد و کیفیت نامطلوب برخی از پروژه ها به شهردار گوشزد کردند و خوشبختانه شهردار فهیم و دلسوز دست به یک اقدام باارزش و ریشه ای زد و از تجربیات حرفه ای مهندسی در خارج از سیستم شهرداری جهت ارزیابی پروژه هایش استفاده کرد و در حال بررسی پروژه ها و علل تاخیرات و همچنین موانع پیشرفت هستند و این بازرسی همانطور که برخی از پیمانکاران را متضرر و نگران کرده باعث دلهره ی بعضی از اعضای شورای شهر که دست هایی در پشت پرده پیمانکاران دارند شده است. شاید نگران آینده ای هستند که مردم ماهیت واقعی آنان را ببینند. شاید فشار به شهردار را فقط بعنوان ابزار قانونی خود جهت مسکوت و سرپوش گذاشتن حقایق میپندارند ولی مطمین باشند که این سیستمی که شهردار دلسوز شروع کرده تا پاکسازی نهایی و برخورد قانونی با عوامل ادامه خواهد داشت. سر و صداهای اخیر برخی از اعضای شورای شهر و مخالفت آنان با بعضی از پروژه های در حال احداث فقط بعنوان تسویه حساب شخصی ایشان با شهردار است زیرا عملکرد آنان دقیقا مانند « شخصی است که با تیشه به مچ پای خود می کوبد و فریاد میزند : این پا چرا زخمی است و این پا چرا جراحت دارد و هربار که محکمتر ضربه میزنند فریاد اعتراض شان بلندتر و بلندتر می شود » !
 • علی بنده به عنوان یک شهروند از اطلاع رسانی و واقعیتی که نوشتید متشکرم .البته این جوی که بر علیه آقای کمایی ایجاد شده سرچشمه آن از ابتدای انتخاب ایشان بود امید وارم عزیزان همشهری واقع بینانه قضاوت کنند.ما حمایت خود را در کنار اعضای شورا از ایشان اعلام میداریم.
 • سجاد سلام ممنونم از خورنا بخاطر این گزارش شجاعانه، صادقانه و صریح بخاطر نقد زیبایی که کرد. قبل از اصل موضوع باید تبریک بگم بخاطر این نقد زیبا که نه توهینی در آن هست و نه خشونتی و با زبانی شیوا و طنز مخالفان کورکورانه شهردار را به چالش کشیده و با زیرکی تمام از شهردار حمایت کرده است. بنده به عنوان یک ماهشهری اصیل از اقدامات فوق العاده شهردار تشکر میکنم و از ایشان حمایت میکنم. امیدوارم دیگر اعضای شورای شهر در دور بعد رئیس شورا را نیز عوض کنند و شهری پر تلاش تر و پر توان تر به سوی آینده داشته باشیم. ما نخواهیم گذاشت شهردار محبوبمان را اذیت کنید
 • بندرماهشهر این گروه از همان کسانی هستند که آقای گلمرادی را با همین بهانه های واهی از شهرداری بیرون کردند،همه ما عملکرد آقای گلمرادی را در شهرداری سربندر را داریم مشاهده میکنیم که چه کارهای مثبت زیادی در بخش سربندر انجام داد،پس باید همه ما جلو این گروه از افراد باشیم که بخاطر منافع شخصی خود حاضر هستن شهرمارو به نابودی بکشند.
 • ناشناس يكي زدن به نعل ويكي زدن به ميخ! چون مديرسايت خورنا را و وابستگي ايشان ودلبستگي ايشان را اطلاع داريم،بنده فكر ميكنم اين بيانيه يا شب نامه يا هرچيزي كه هست براي رضاي خدا نوشته نشده،آقاي كمايي فرد بدي نيست ولكن هركسي در جايگاه و به اندازه وزن وتوانش!بودجه اي كه در شهرداري ماهشهر درسالهاي اخير وارد شده بي سابقه است.آقاي كمايي ميراث خوار دوره آقاي آباديان است.بودجه ارزش افزوده شهر كجا رفته؟آيا ماهشهر باسالانه 65ميليارد درآمد شهرداري بايد اينگونه باشد؟كساني كه از نزديك با روحيات وعملكرد آقاي كمايي آشنايي دارند بيشتر عمق فاجعه را ميبينند.چند نفر از اعضاي شورا كه موافق ومدافع ايشانند در شهرداري حكومت ميكنند و كافيست براي يكي از بستگان خود سفارشي به شهردار بكنند ،فورا اجرا ميشود!اگر 1ماه آقاي كمايي پارتي بازي نكند،همه مدافعين ايشان درشورا برعليه او خواهند بود.پيشنهاد ميكنم استخدامهاي سفارشي چند ماه اخير شهرداري را بررسي بفرمائيد.
 • خوزستان با حرف همشهری عزیز آقای سیاوش کاملن موافق هستم که کمبود رسانه های خبری باعث شده کسانی که منافع مالی دارند اینطوری به تبل جهت تعویض شهردار بکوبند . بله بر آقای کمایی نیز نقد وارد هست یکی از این نقد ها این هست که آقای شهردار در واحد IT شهرداری و روابط عمومی که در دنیا امروز دو اداره مکمل هم هستند و به نوعی بازتاب دهند عملکرد آن ارگان می باشند بدلیل نبودن هیچگونه ایده و نوآوری در آن ادارت شهرداری می بایست تغییراتی بدهد که متاسفانه مشخص نیست به چه دلیل چنین تغییراتی را اعمال نمیکند و این نقد که از دید اعضای شورای شهر به دلیل اینکه یحتمل مهره های خودشان در آن ادارات هستند پوشیده شده است . اعضای شورای شهر عزیز بفرمایند شما که دلسوزانه به دنبال منافع شهر و تعویض شهردار می باشید ممکن هست به عنوان نمایندگان این مردم به صراحت توضیح بدهید 1- چرا در استخدامی های شهرداری در مرحله اول به دنبال استخدام فامیل های نزدیک خود هستید و این کار ها را کردید ؟ 2- چرا به دنبال سمت دادن فامیل خود در واحد های اداری شهرداری از کارمند جز به سمت ریاست و .. هستید ؟ 3- چرا از پیمانکاران اهوازی حمایت می کنید که ضعیف ترین پروژه ها را شهرداری انجام داده اند ؟ 4- چرا بررسی عملکرد ادارات شهرداری را مثل خاله زنک بازی ها به گوشی پرسنل شهرداری می رسانید که از از آن پرسنل مثل ادام های ناتوان امتیاز در شهرداری برای خودتان و فک و فامیلتان بگیرید و امثالهم .... آقایان شورا لطفا به صراحت اعلام بفرمائید معیار های شما برای انتخاب شهردار چیست ؟ به تبع هر انسانی برای یک انتخاب معیار های دارد به طور مثال بنده بعنوان یه شهروند اگر در جایگاه شریف عضو شورا باشم معیار های من می تواند 1- توان اجرایی 2- سوابق اجرایی 3- سوابق مدیریتی 4- سوابق فنی 5- عملگرا بودن 6- مدارک فنی و ...... باشد حالا سوال اینجاس اقایان شورا شما معیار های تان چیست فقط خواهشن از معیار های من کپی برداری و جواب بنده حقیر را ندیهد چون میدانم سوابق شما اینها نیست ( لبخند ) اقایان شورا به صراحت با شما صحبت میکنم : منافع کدام یک از شما ها بخطر افتاده هست ؟ و آقای شهردار صریحتر به شما خواهم گفت بعنوان یک شروند تغییرات انسانی و مکانیزه در سیستم زیر مجموعه خودتان را هر چه سریعتر شروع کنید و از تهدید های شورا نترسید که مردم پشت سر شما هستند در صورت تغییرات صحیح در ادارت زیر مجموعه تان . من الله التوفیق
 • شهروند بانام خدا دوستان عزیز من از شهروندان ناوارد و نامتخصص هستم ولی بارها نظرم رامنتقدانه در همین سایت گذاشتم و امیدوارم عدالت راهم رعایت کرده باشم چون لازمه دموکراسی و مدنیت راآزادی بیان همراه با عدالت و واقع گرایی می دانم. بله . با ساعتی گشت زدن در شهر متوجه فعالیتهای گسترده شهرداری می شویم پروژه های متعددی در حال اجراست و افراد زیادی منجمله شهردار محترم دلسوزانه کار می کنند برخی پروژه ها خوب و برخی دارای اشکالاتی است مثلا همین سیتی سنتر که به نظرم اولویت آن دارای مسئله است برخلاف نظر دوستان این پروژه اشتغال واقعی ایجاد نمی کند بلکه دامنه سیستم توزیع را گشترش می دهد از نظر گردشگری هم اولویتی ندارد چرا که این نوع مراکز در شهرهای بزرگ به وفور دیده می شود و جنس مسافران به شهرما هم بیشتر از نوع طبیعت گردی است و افرادی هم که قصد خرید دارند بدنبال کالای ارزانتر در جاهای دیگری می گردنند .میزان بهره وری در فعالیت های شهرداری پایین و هزینه های آن بسیار بالاست (کافی است به کیفیت کار کفپوش های پیاده رو ها دقت کنید)و میزان پولی که به عنوایین مختلف از مردم گرفته می شود نسبت به خدمات ارائه شده منطقی به نظر نمی رسد و ایرادات دیگری که حتما دوستان بهتر از من می دانندولی ایا این مشکلا ت بارفتن یک فرد و آمدن دیگری حل می شود قطعا خیر!! دوستان شورای شهرباید بدانند که بعنوان وکلای مردم می توانند با وضع قوانین زمینه های ارتقای کیفی فعالیت های شهری را فراهم کنند .معضلات شهرداری با وضع و اجرا و نظارت قوانین توسط شما اصلاح پذیر است برای مثال براحتی می توان استخدام ها را بر اساس ضوابط شفاف و قانونمند کرد یا سیستم پاسخ گویی و اولویت سنجی را در شهرداری گسترش داد که همه شهروندان بتوانند ایده ها و انتقادهای خود را طرح کنند ویا استفاده از مشاوران مربوط به حوزه های مختاف را هم برای شهرداری هم برای شورا الزامی کرد دوستان عزیز !این شهردار شاید نمره 15 بگیرد ولی تضمینی نیست که آنکه بیاید با این مشکلات نمره بیشتری بگیر د خلاصه اینکه چشمها را باید باآب دانش شست !!!!
 • ماهشهری حاج كمايي خدا قوت....ما با شماييم تا وقتي كه در راه پيشرفت ماهشهر باشيد
  • علی من از مردم خواهش دارم در انتخاب خو د دقت کنند و برای پیشبرد شهر به افرادی که تنها کارشان در شورا رفتن به مراسم فاتحه خوانی ست رای ندهند .آیا اینگونه افراد...؟البته بعضی بچه های شورا واقعا محترمند جای شکر باقی که اینها هستند.
 • ناشناس اقای خبرنگار تو مسول پی گیری های شهر هستی یا وکیل المدافع شهردار ؟؟؟؟؟ که یک طرفه به قضاوت نشستی ایی ؟؟؟؟ ما جوانان شهر به به عمل کرد شهردار انتقاد داریم......