نامه ابراهیم یزدی به راشدالغنوشی: امیدوارم اشتباهات ما را نکنید

خورنا: به نوشته کیهان، ابراهیم یزدی در نامه‌ای خطاب به راشد الغنوشی رئیس حزب النهضه نوشت: پیروزی حزب شما تحسین‌برانگیز است اما این پیروزی بار سنگینی بر دوش شما گذاشته است. من در حالی که شدیداً تحت تاثیر بلوغ سیاسی مردم تونس قرار گرفته‌ام، به طور جدی نگران پیامدهای درازمدت آن هستم. ما مسلمانان برای تحقق حقوق اساسی و آزادی و حق حاکمیت خود مبارزه می کنیم اما تجربه کافی با دموکراسی نداریم و استبداد را از بین نمی‌بریم. این همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است!

وی خواستار توجه به تنوع و تکثر و تسامح و تساهل و سازگاری میان کنشگران در صحنه سیاست تونس شد و نوشت: نمونه ای باشید از سعه صدر و به رسمیت شناختن حقوق دگراندیشان. من از خدا می‌خواهم شما را از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار شدیم یا موارد مشابه، حفظ نماید.