سخنگوی فراکسیون اقلیت: چرا به ابعاد پنهان اختلاس اخیر در گزارش کمیسیون اصل نود اشاره​ای نشد؟

خورنا: فراکسیون اقلیت مجلس با تشکیل جلسه​ای به بررسی گزارش نهایی کمیسیون اصل نود از اختلاس اخیر پرداخت.

داریوش قنبری سخنگوی این فراکسیون اظهار داشت: اعضای فراکسیون خط امام(ره)، این گزارش را با توجه به برخی اطلاعاتی که در اختیار نمایندگان بود، گزارش کاملی ندانسته و تاکید کردند که در این گزارش به ابعاد پنهان سو‌ءاستفاده اخیر اشاره​ای نشده بود که جای سوال دارد.

وی با بیان اینکه اغلب موارد مطروحه در گزارش کمیسیون اصل نود، همان مطالبی بود که پیش از این در رسانه​ها منتشر شده بود، افزود: از منظر اعضای فراکسیون اقلیت، فقدان اشاره به ابعاد پنهان اختلاس اخیر یا ناشی از ضعف اطلاعاتی کمیسیون اصل نود بوده –که اطلاعات لازم را دستگاه​های مربوطه در اختیار آنها نگذاشته​اند- و یا مصلحت‌اندیشی​هایی بار دیگر بر گزارش نهایی این کمیسیون سایه انداخته است که به تمامی جوانب موضوع نپرداخته​اند.