زیباکلام: فراکسیون احمدی‌نژاد-مشایی پیروز انتخابات آینده

خورنا: صادق زیباکلام معتقد است، گروه احمدی‌نژاد-مشایی پیروز انتخابات آینده است.

صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است، گروه احمدی‌نژاد-مشایی پیروز انتخابات آینده است.

به گفته زیباکلام در انتخابات آینده “فراکسیون احمدی نژاد − مشایی”، حدود ۱۰۰ کرسی مجلس را به‌دست خواهد آورد.

براساس ارزیابی این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، فراکسیون رحیم مشایی-احمدی نژاد، اصول‌گرایان متشکل در گروه ۸+۷، جبهه پایداری و افرادی مانند کوابیان، محسن هاشمی و… چهار سوی انتخابات اسفند ۱۳۹۰ خواهند بود.