استعفای علی مطهری فردا بررسی می‌شود

خورنا: سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور درمجلس شورای اسلامی با اشاره به استعفای علی مطهری،به باشگاه خبرنگاران گفت:با توجه به اینکه دلیل استعفای علی مطهری نماینده مردم نیشابور موضوع سوال از رئیس جمهوری بوده و تعداد متقاضیان دراین خصوص به دلیل پس گرفتن برخی امضاها ازحد نصاب خارج شده ؛استعفا موضوعا منتفی است ولی درصورت اصرار وی بحث استعفا فردا(سه شنبه) درصحن علنی مطرح می شود.

سبحانی نیا در ادامه در خصوص روند استعفای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر ماده ۹۳ آیین نامه داخلی مجلس نماینده تقاضای استعفای خود را با ذکر دلایل خطاب به رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس نیز آن را در اولین جلسه علنی بدون قرائت متن اعلام می‌کند و در دستور کار هفته بعدی قرار می دهد.

گفتنی است، نماینده می‌تواند قبل از آغاز بررسی تقاضای استعفای خود را پس بگیرد.

وی افزود: استعفای نماینده متقاضی بنابر ماده ۹۴ آیین نامه داخلی نیاز به توضیحات مستعفی به مدت نیم ساعت و بیان نظرات مخالف و موافق به مدت نیم ساعت و رأی اکثریت نمانیدگان حاضر در مجلس را دارد.