محور بهبهان – آغاجاری از امروز سه شنبه مسدود است

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی بهبهان گفت: محور بهبهان – آغاجاری به دلیل احتمال ریزش سنگ از بالای کوه به مدت پنج روز از ساعت هشت تا ۱۶ مسدود خواهد شد.

ˈعبدالهادی عباییˈ  اظهار کرد: در گردنه آغاجاری چهار قطعه سنگ بزرگ که اندازه آن ها تا سه برابر یک دستگاه اتوبوس هم می رسد قرار دارد که به دنبال بارندگی لغزنده شده اند.

وی افزود: با توجه به ریزش یک قطعه سنگ در چند روز پیش در این محور که خوشبختانه خسارتی به دنبال نداشت به منظور جلوگیری از هر خطر احتمالی محور مزبور به مدت پنج روز از ساعت هشت تا ۱۶ برای برداشتن این قطعه سنگ ها مسدود می شود.

عبایی گفت: تلاش می شود که با شتاب بیشتر این کار در زمان کمتری انجام و رانندگان با خیال راحت و ایمن در این مسیر تردد کنند.

وی افزود: این محور پس از ساعت ۱۶ با تمهیدات ایمنی به طور کامل باز خواهد بود.