افزایش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد اروند به ۴۲۰ کیلومتر؟!

خورنا: مشاور ارشد رئیس جمهوری و دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: گسترش محدوده منطقه آزاد اروند تا آبادان و خرمشهرموجب معافیت مالیاتی کارکنان این مناطق از عوارض گمرکی می شود.

اکبرترکان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از منطقفه آزاد اروند و دیدار با مدیران این منطقه اظهار کرد: توسعه فیزیکی محدوده منطقه آراد اروند تا آبادان و خرمشهر درهای رونق و شگوفایی بیشتری را به روی این مناطق باز می کند.

وی افزود: امیدواریم با توسعه گمرکات شاهد رونق وشکوفایی بیشتر  منطقه آزاد اروند باشیم ضمن این که محدوده منطقه آزاد مبادلات تجاری مشمول عوارض گمرکی نیست.

دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: با این کار، منطقه مشمول مقررات پول و اعتبار جداگانه ای خواهد شد و مشمول قانون کار نبوده و متفاوت خواهد شد.

ترکان اضافه کرد: دراین صورت کارکنان منطقه هم مشمول مالیات و عوارض گمرکی نخواهند شد.

مشاور عالی رئیس جمهوری با اشاره به  افزایش شعاع تردد خودروهای منطقه آزاد از ۱۲۰کیلومتر به ۴۲۰ کیلومتر عنوان کرد: این شعاع فعلا افزایش پیدا نمی کند.