سارق مسلح جاده های رامشیر دستگیر شد

خورنا: فرماندار رامشیر از دستگیری یک سارق سابقه دار توسط نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.

حمید سیلاوی  گفت: این سارق سابقه دار که مسلح به یک قبضه کلت کمری بود، در محور رامشیر – ماهشهر با سد راه وسایط نقلیه و به خصوص کامیونها با شگردهای خاص خود اقدام به سرقت از آنها می کرد.

وی افزود: سارق مذکور که ع-خ نام دارد پس از پی گیری های نیروی انتظامی در محل سکونتش غافلگیر  و دستگیر شد.

فرماندار رامشیر اظهار کرد: این سارق سابقه دار پس از انجام مراحل بازجویی های اولیه برای ادامه مراحل قانونی به دادگاه که معرفی شد.

سیلاوی تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار  خواهیم گرفت تا با ایجاد امنیت در جاده ها آسایش شهروندان و رانندگان را فراهم آوریم و با مجازات اینگونه افراد نظم و امنیت را در جامعه پیاده کنیم.