فرماندار گتوند: تعامل اعضای شورا با یکدیگر به تسهیل امور کمک می کند

خورنا: فرماندار گتوند تعامل و همفکری بین اعضای شورا را برای تسهیل و تسریع امور لازم دانست. هوشنگ محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اعضای شوراهای اسلامی با رسیدن به یک همفکری و انسجام می توانند در  فراهم کردن رفاه در امور زندگی مردم، رسیدگی به مشکلات و معضلات شهری، حفظ اصالت اسلامی و ملی در ساخت و سازها و اولویت دادن به نیازهای فوری و ضروری مردم و اهتمام به کارهای زیربنایی گام بردارند.

وی افزود: یکی از وظایف شوراها رسیدگی به امور زیربنایی است که اعضای شوراها باید با بررسی نیازها و مشکلات موجود شهرها و انجام کارشناسی های دقیق و فنی و بر اساس اولویت بندی به توسعه منابع برای رسیدگی و رفع این نیازها اقدام کنند.

فرماندار گتوند اظهار کرد: از دیگر اموری که شورای شهرها باید به آن توجه خاص داشته باشد امور فرهنگی است که نقش بسزایی در ایجاد انگیزه و در صحنه نگهداشتن مردم برای ایجاد یک فضای مسالمت آمیز دارد و ریشه دار کردن مسایل فرهنگی می تواند باعث ایجاد یک اتحاد و همبستگی اجتماعی بین مردم جامعه شود.

محمدپور پیشرفت و عمران شهرها در همه امور را نه تنها نتیجه تعامل بین اعضای شورا بلکه نیازمند همکاری و همفکری مردم با شورا دانست.