بازدید معاون‌ وزیر راه‌ و شهرسازی‌ از بندر امام‌ خمینی

خورنا: معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری امام خمینی (ره) در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز دیدن کرد.

محمد سعید نژاد پس از دیدار از بنادرآبادان و خرمشهر، از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) و بنادرسجافی و شادگان نیز دیدن بهعمل آورد.

مدیرعامل سازمان بنارد و دریانوردی در دیدار از مجتمع بندری امام خمینی، از پروژه های سرمایه گذاری شرکت های خدمات دریایی و بندری سینا، کیوان انرژی، شکرنوین و روغن نوید خلیج فارس نیز در اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی (ره) دیدن و از نزدیک در جریان روند کار در این مجتمع قرار گرفت.

وی همچنین به اتفاق ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادراستان خوزستان از بندرامام خمینی (ره) ، سجافی ، ایستگاه راهنمایان ، و بنادر چوئبده ، اروندکنار و شادگان دیدار هوایی به عمل آورد.

سعید نژاد، درادامه دیدار خود از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) ضمن ارزیابی مثبت رشد و توسعه این مجتمع بندری با توجه به تاثیر مشارکت و میزان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و رشد آن ،نقش و جایگاه بنادر استان را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و تاثیرگذار عنوان کرد.

سالانه حدود ۵۰ میلیون تن کالای نفتی وغیرنفتی از هفت بندر امام ، آبادان ، خرمشهر ، سجافی هندیجان ، چوئبده ، اروندکنار و شادگان تخلیه و بارگیری می شود.

بندر امام خمینی (ره) دومین بندر بزرگ عملیاتی کشور بعد از بندر شهید رجایی استان هرمزگان است.