تخصیص تنها ۱۴ درصد از کل اعتبارات سال ۹۲ پروژه‌‌های آب و فاضلاب روستایی خوزستان

خورنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: بودجه پیشنهادی امسال ما برای اجرای پروژه‌های بخش آب و فاضلاب روستایی استان ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

غلام‌علی خلیف‌پور اظهارکرد: تاکنون از این میزان اعتبار، ۷.۸ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته که حدود ۱۴ درصد کل بودجه پیشنهادی است.
وی افزود: اعتبار اختصاص یافته مربوط به ۶ ماهه اول امسال بوده است. قرار بود تخصیص ۹ ماهه نیز انجام شود اما هنوز این مساله محقق نشده است.
خلیف‌پور تصریح‌کرد: انتظار داریم امسال حداقل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان دیگر به بخش آب و فاضلاب روستایی استان اختصاص یابد.
وی عنوان‌کرد: پروژه‌های مجتمع آبرسانی با پیشرفت بالای ۹۳ درصد در اولویت تزریق اعتبار قرار دارند.
خلیف‌پور گفت: در مجموع ۴۴ پروژه آبرسانی روستایی به‌صورت مجتمع و مجزا در استان وجود دارد که پیشرفت بالایی از نظر اجرا دارند.